Vortareto parentisma

Vortareto parentisma

Klasika Parentisma ←|→ Parentisma Klasika
abat(in)o abado   abado abat(in)o
av(in)o avuo   adolto vir(in)o
baron(in)o baruno   avuo av(in)o
begino/begardo bego   baruno baron(in)o
bub(in)o petolinfano   bego begino/begardo
duk(in)o duĉo   duĉo duk(in)o
edz(in)o eŝo   eŝo edz(in)o
fianĉ(in)o fianceo   fianceo fianĉ(in)o
fil(in)o fizo   fizo fil(in)o
frat(in)o sahodo   grofo graf(in)o
fraŭl(in)o neeŝo   kido knab(in)o
graf(in)o grofo   kuzeno kuz(in)o
knab(in)o kido, infano   markeso markiz(in)o
kuz(in)o kuzeno   monĥo monaĥ(in)o
markiz(in)o markeso   neeŝo fraŭl(in)o
monaĥ(in)o monĥo   nepoto nep(in)o
nep(in)o nepoto   nievo nev(in)o
nev(in)o nievo   ontio onkl(in)o
onkl(in)o ontio   parento patr(in)o
patr(in)o parento   petolinfano bub(in)o
princ(in)o prenso   prenso princ(in)o
reĝ(in)o rejĝo   rejĝo reĝ(in)o
sinjor(in)o sioro   sahodo frat(in)o
vidv(in)o viduo   sioro sinjor(in)o
vir(in)o adolto   viduo vidv(in)o

Por detaloj vd. la koncernan artikolon, precipe la parton pri la "transir-faciliga parentismo".

Por seksigi la neŭtralajn bazojn oni uzas la jenajn sufiks(oid)ojn:

--, karese -ĉj-, por maskloj: parentiĉo = patro; Paĉjo

-in-, karese -nj-, por femaloj: parentino = patrino; Panjo

-ip-, karese -pj-, por neduumuloj: parentipo, Papjo

La prefikso ge- esprimas, ke en grupo ĉeestas pluraj (do du aŭ tri) seksoj.

Por formi karesnomon de neŭtrala bazo oni uzas la sufikson -j-: Pajo = Paĉjo, Panjo aŭ Papjo.

Kiel elekti la ĝustan personan pronomon en la singularo?

Ĉu temas pri unuseksa memstara individuo (post infanaĝo)? → Ne → ĝi

↓ Jes

Ĉu ino? → Jes → ŝi

↓ Ne

Ĉu iĉo? → Jes → li

↓ Ne

ri